Correctie Zeewaardig, fase 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr1
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr1-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-09-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 02-10-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.009 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 381 9,50%
- Centrum (art. 4) 381 9,50%
Gemengd 376 9,38%
- Gemengd (art. 4) 376 9,38%
Maatschappelijk 1.542 38,46%
- Maatschappelijk (art. 4) 1.542 38,46%
Wonen 1.710 42,66%
- Wonen (art. 4) 1.710 42,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 4.009 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 4) 2.281 56,90%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 273 6,80%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 1.455 36,30%
Waterstaat 4.159 103,74%
Waterstaat - Ondergrondsbouwen (art. 5) 4.009 100,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 4) 150 3,74%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Hoofdstraat 9 A te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Van Speijkstraat 11 te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - De Ruyterstraat 18 te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Hoofdstraat 79 A te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Binnenweg Noordwijk detail
de Ruyterstraat Noordwijk detail
Hoofdstraat Noordwijk detail
Huis ter Duinstraat Noordwijk detail
Nieuwe Zeeweg Noordwijk detail
Piet Heinstraat Noordwijk detail
Schoolstraat Noordwijk detail
Trompstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?