Geo- en vastgoeddata op locatie:

Correctie Zeewaardig, fase 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr1
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr1-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-09-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 02-10-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.009 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 381 9,50%
- Centrum (art. 4) 381 9,50%
Gemengd 376 9,38%
- Gemengd (art. 4) 376 9,38%
Maatschappelijk 1.542 38,46%
- Maatschappelijk (art. 4) 1.542 38,46%
Wonen 1.710 42,66%
- Wonen (art. 4) 1.710 42,66%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 4.009 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 4) 2.281 56,90%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 273 6,80%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 1.455 36,30%
Waterstaat 4.159 103,74%
Waterstaat - Ondergrondsbouwen (art. 5) 4.009 100,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 4) 150 3,74%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Zeewaardig vastgesteld 10-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig ontwerp 22-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig voorontwerp 22-05-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlofregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Binnenweg Noordwijk detail
de Ruyterstraat Noordwijk detail
Hoofdstraat Noordwijk detail
Huis ter Duinstraat Noordwijk detail
Nieuwe Zeeweg Noordwijk detail
Piet Heinstraat Noordwijk detail
Schoolstraat Noordwijk detail
Trompstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox