Correctie Zeewaardig, fase 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr2
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr2-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 17-01-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 22-01-2019
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 22.597 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 3.812 16,87%
- Centrum (art. 3) 3.812 16,87%
Gemengd 2.542 11,25%
- Gemengd - 2 (art. 3.1) 2.542 11,25%
Horeca 12.116 53,62%
- Horeca (art. 3.2) 12.116 53,62%
Wonen 4.126 18,26%
- Wonen (art. 3) 4.126 18,26%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 22.583 99,94%
Waarde - Archeologie 1 (art. 3) 7.939 35,14%
Waarde - Archeologie 2 (art. 3) 150 0,67%
Waarde - Archeologie 3 (art. 3) 14.493 64,14%
Waterstaat 43.083 190,66%
Waterstaat - Ondergronds bouwen (art. 4.2) 22.597 100,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 3) 20.486 90,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bosweg 2, Noordwijk detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Hoofdstraat 89 te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Nicolaas Barnhoornweg 38 te Noordwijk detail
Gemeente Noordwijk - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Extersslop detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abraham van Royenstraat Noordwijk detail
Bomstraat Noordwijk detail
De Grent Noordwijk detail
Golfbaan Noordwijk detail
Hoofdstraat Noordwijk detail
Koningin Astrid Boulevard Noordwijk detail
Nieuwe Zeeweg Noordwijk detail
Noordzeestraat Noordwijk detail
Palaceplein Noordwijk detail
Parallel Boulevard Noordwijk detail

Meer weten over adressen?