Landelijk gebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.BPlandgeb Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0575.BPlandgeb-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.194.459 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 3.820.680 53,11%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 378.835 5,27%
- Agrarisch - Bollenteelt - Waardevolle graslanden (art. 5) 178.341 2,48%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 6) 21.606 0,30%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Graslanden (art. 7) 4.894 0,07%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 1 (art. 8) 109.665 1,52%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 2 (art. 9) 23.889 0,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Graslanden (art. 10) 239.549 3,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 11) 1.089.750 15,15%

- Bedrijf (art. 12) 118.863 1,65%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 13) 142 0,00%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 14) 27.234 0,38%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 15) 42.642 0,59%

- Bos (art. 16) 32.684 0,45%

- Detailhandel (art. 17) 20.486 0,28%

- Gemengd (art. 18) 4.857 0,07%

- Groen (art. 19) 39.692 0,55%

- Horeca (art. 20) 4.891 0,07%

- Maatschappelijk (art. 21) 3.002 0,04%

- Natuur (art. 22) 34.484 0,48%

- Recreatie (art. 23) 12.751 0,18%
- Recreatie - Dierenweide (art. 24) 6.124 0,09%

- Sport (art. 25) 100.410 1,40%

- Verkeer (art. 26) 591.041 8,22%

- Water (art. 27) 152.697 2,12%

- Wonen (art. 28) 119.690 1,66%
- Wonen - Landgoed (art. 29) 15.558 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 55.445 0,77%
- Leiding - Riool (art. 31) 57.585 0,80%
- Leiding - Water (art. 32) 10.471 0,15%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 33) 2.146.607 29,84%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 34) 4.250.598 59,08%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 35) 797.254 11,08%

- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 189.983 2,64%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 40.3) 1.013.810 14,09%

- overige zone - landgoedbiotoop (art. 40.2) 333.167 4,63%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.1) 357.724 4,97%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 40.4) 9.136 0,13%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 42) 90.231 1,25%