Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landelijk gebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPlandgeb
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPlandgeb-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 15-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 28-06-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.194.459 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 5.867.211 81,55%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 3.820.680 53,11%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 378.835 5,27%
- Agrarisch - Bollenteelt - Waardevolle graslanden (art. 5) 178.341 2,48%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 6) 21.606 0,30%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Graslanden (art. 7) 4.894 0,07%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 1 (art. 8) 109.665 1,52%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 2 (art. 9) 23.889 0,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Graslanden (art. 10) 239.549 3,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 11) 1.089.750 15,15%
Bedrijf 188.881 2,63%
- Bedrijf (art. 12) 118.863 1,65%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 13) 142 0,00%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 14) 27.234 0,38%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 15) 42.642 0,59%
Bos 32.684 0,45%
- Bos (art. 16) 32.684 0,45%
Detailhandel 20.486 0,28%
- Detailhandel (art. 17) 20.486 0,28%
Gemengd 4.857 0,07%
- Gemengd (art. 18) 4.857 0,07%
Groen 39.692 0,55%
- Groen (art. 19) 39.692 0,55%
Horeca 4.891 0,07%
- Horeca (art. 20) 4.891 0,07%
Maatschappelijk 3.002 0,04%
- Maatschappelijk (art. 21) 3.002 0,04%
Natuur 34.484 0,48%
- Natuur (art. 22) 34.484 0,48%
Recreatie 18.875 0,26%
- Recreatie (art. 23) 12.751 0,18%
- Recreatie - Dierenweide (art. 24) 6.124 0,09%
Sport 100.410 1,40%
- Sport (art. 25) 100.410 1,40%
Verkeer 591.041 8,22%
- Verkeer (art. 26) 591.041 8,22%
Water 152.697 2,12%
- Water (art. 27) 152.697 2,12%
Wonen 135.248 1,88%
- Wonen (art. 28) 119.690 1,66%
- Wonen - Landgoed (art. 29) 15.558 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 123.501 1,72%
Leiding - Gas (art. 30) 55.445 0,77%
Leiding - Riool (art. 31) 57.585 0,80%
Leiding - Water (art. 32) 10.471 0,15%
Waarde 7.194.459 100,00%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 33) 2.146.607 29,84%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 34) 4.250.598 59,08%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 35) 797.254 11,08%
Waterstaat 189.983 2,64%
Waterstaat - Waterkering (art. 36) 189.983 2,64%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 1.013.810 14,09%
milieuzone - geurzone (art. 40.3) 1.013.810 14,09%
Overige zone 333.167 4,63%
overige zone - landgoedbiotoop (art. 40.2) 333.167 4,63%
Vrijwaringszone 357.724 4,97%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40.1) 357.724 4,97%
Wetgevingzone 99.366 1,38%
wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 40.4) 9.136 0,13%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 42) 90.231 1,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Teylingen vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak en tussenuitspraak + bestuurlijke lus 29 juni 2016 Buitengebied Teylingen vastgesteld 29-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verlengingsbesluit - Abeelenpark 18 (kavel 21) te Noordwijkerhout 25-06-2019 25-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode gemeente Noordwijk 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterweg Noordwijk detail
Beeklaan Noordwijk detail
De Boender Noordwijk detail
De Hooge Krocht Noordwijk detail
Duinschooten Noordwijk detail
Duinweg Noordwijk detail
Gerleeweg Noordwijk detail
Herenweg Noordwijk detail
Het Laantje Noordwijk detail
Hoogeveenseweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?