7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk gebied heeft op 26-05-2014 de status voorontwerp gekregen door Noordwijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Noordwijk
Dossier
NL.IMRO.0575.BPlandgeb
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0575.BPlandgeb-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.194.459 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 3.844.819 53,44%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 378.835 5,27%
- Agrarisch - Bollenteelt - Waardevolle graslanden (art. 5) 180.497 2,51%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 6) 21.606 0,30%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Graslanden (art. 7) 4.894 0,07%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 1 (art. 8) 109.665 1,52%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 2 (art. 9) 23.889 0,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Graslanden (art. 10) 239.549 3,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 11) 1.087.594 15,12%

- Bedrijf (art. 12) 119.481 1,66%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 13) 44.939 0,62%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 14) 47.879 0,67%

- Bos (art. 15) 32.684 0,45%

- Detailhandel (art. 16) 20.486 0,28%

- Gemengd (art. 17) 4.857 0,07%

- Groen (art. 18) 39.692 0,55%

- Horeca (art. 19) 4.891 0,07%

- Maatschappelijk (art. 20) 3.002 0,04%

- Natuur (art. 21) 34.484 0,48%

- Recreatie (art. 22) 1.010 0,01%
- Recreatie - Dierenweide (art. 23) 6.124 0,09%

- Sport (art. 24) 99.793 1,39%

- Tuin (art. 25) 941 0,01%

- Verkeer (art. 26) 591.041 8,22%

- Water (art. 27) 152.697 2,12%

- Wonen (art. 28) 83.551 1,16%
- Wonen - Landgoed (art. 29) 15.558 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 30) 59.407 0,83%
- Leiding - Riool (art. 31) 57.585 0,80%
- Leiding - Water (art. 32) 10.471 0,15%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 33) 2.146.607 29,84%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 34) 4.250.599 59,08%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 35) 797.254 11,08%

- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 188.898 2,63%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - landgoedbiotoop (art. 41) 333.167 4,63%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 357.724 4,97%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 43) 90.231 1,25%