Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landelijk gebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPlandgeb
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPlandgeb-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 26-05-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.194.459 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 5.891.350 81,89%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 3.844.819 53,44%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 378.835 5,27%
- Agrarisch - Bollenteelt - Waardevolle graslanden (art. 5) 180.497 2,51%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 6) 21.606 0,30%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Graslanden (art. 7) 4.894 0,07%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 1 (art. 8) 109.665 1,52%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 2 (art. 9) 23.889 0,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Graslanden (art. 10) 239.549 3,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 11) 1.087.594 15,12%
Bedrijf 212.299 2,95%
- Bedrijf (art. 12) 119.481 1,66%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 13) 44.939 0,62%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 14) 47.879 0,67%
Bos 32.684 0,45%
- Bos (art. 15) 32.684 0,45%
Detailhandel 20.486 0,28%
- Detailhandel (art. 16) 20.486 0,28%
Gemengd 4.857 0,07%
- Gemengd (art. 17) 4.857 0,07%
Groen 39.692 0,55%
- Groen (art. 18) 39.692 0,55%
Horeca 4.891 0,07%
- Horeca (art. 19) 4.891 0,07%
Maatschappelijk 3.002 0,04%
- Maatschappelijk (art. 20) 3.002 0,04%
Natuur 34.484 0,48%
- Natuur (art. 21) 34.484 0,48%
Recreatie 7.134 0,10%
- Recreatie (art. 22) 1.010 0,01%
- Recreatie - Dierenweide (art. 23) 6.124 0,09%
Sport 99.793 1,39%
- Sport (art. 24) 99.793 1,39%
Tuin 941 0,01%
- Tuin (art. 25) 941 0,01%
Verkeer 591.041 8,22%
- Verkeer (art. 26) 591.041 8,22%
Water 152.697 2,12%
- Water (art. 27) 152.697 2,12%
Wonen 99.109 1,38%
- Wonen (art. 28) 83.551 1,16%
- Wonen - Landgoed (art. 29) 15.558 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 127.463 1,77%
Leiding - Gas (art. 30) 59.407 0,83%
Leiding - Riool (art. 31) 57.585 0,80%
Leiding - Water (art. 32) 10.471 0,15%
Waarde 7.194.459 100,00%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 33) 2.146.607 29,84%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 34) 4.250.599 59,08%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 35) 797.254 11,08%
Waterstaat 188.898 2,63%
Waterstaat - Waterkering (art. 36) 188.898 2,63%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 333.167 4,63%
overige zone - landgoedbiotoop (art. 41) 333.167 4,63%
Vrijwaringszone 357.724 4,97%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 357.724 4,97%
Wetgevingzone 90.231 1,25%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 43) 90.231 1,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Teylingen vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak en tussenuitspraak + bestuurlijke lus 29 juni 2016 Buitengebied Teylingen vastgesteld 29-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode gemeente Noordwijk 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Noordwijk 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterweg Noordwijk detail
Beeklaan Noordwijk detail
De Boender Noordwijk detail
De Hooge Krocht Noordwijk detail
Duinschooten Noordwijk detail
Duinweg Noordwijk detail
Gerleeweg Noordwijk detail
Herenweg Noordwijk detail
Het Laantje Noordwijk detail
Hoogeveenseweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?