Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landelijk gebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPlandgeb
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPlandgeb-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 26-05-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.194.459 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 5.891.350 81,89%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 3.844.819 53,44%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 378.835 5,27%
- Agrarisch - Bollenteelt - Waardevolle graslanden (art. 5) 180.497 2,51%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 6) 21.606 0,30%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Graslanden (art. 7) 4.894 0,07%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 1 (art. 8) 109.665 1,52%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Bollenzone 2 (art. 9) 23.889 0,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Graslanden (art. 10) 239.549 3,33%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 11) 1.087.594 15,12%
Bedrijf 212.299 2,95%
- Bedrijf (art. 12) 119.481 1,66%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 13) 44.939 0,62%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 14) 47.879 0,67%
Bos 32.684 0,45%
- Bos (art. 15) 32.684 0,45%
Detailhandel 20.486 0,28%
- Detailhandel (art. 16) 20.486 0,28%
Gemengd 4.857 0,07%
- Gemengd (art. 17) 4.857 0,07%
Groen 39.692 0,55%
- Groen (art. 18) 39.692 0,55%
Horeca 4.891 0,07%
- Horeca (art. 19) 4.891 0,07%
Maatschappelijk 3.002 0,04%
- Maatschappelijk (art. 20) 3.002 0,04%
Natuur 34.484 0,48%
- Natuur (art. 21) 34.484 0,48%
Recreatie 7.134 0,10%
- Recreatie (art. 22) 1.010 0,01%
- Recreatie - Dierenweide (art. 23) 6.124 0,09%
Sport 99.793 1,39%
- Sport (art. 24) 99.793 1,39%
Tuin 941 0,01%
- Tuin (art. 25) 941 0,01%
Verkeer 591.041 8,22%
- Verkeer (art. 26) 591.041 8,22%
Water 152.697 2,12%
- Water (art. 27) 152.697 2,12%
Wonen 99.109 1,38%
- Wonen (art. 28) 83.551 1,16%
- Wonen - Landgoed (art. 29) 15.558 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 127.463 1,77%
Leiding - Gas (art. 30) 59.407 0,83%
Leiding - Riool (art. 31) 57.585 0,80%
Leiding - Water (art. 32) 10.471 0,15%
Waarde 7.194.459 100,00%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 33) 2.146.607 29,84%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 34) 4.250.599 59,08%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 35) 797.254 11,08%
Waterstaat 188.898 2,63%
Waterstaat - Waterkering (art. 36) 188.898 2,63%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 333.167 4,63%
overige zone - landgoedbiotoop (art. 41) 333.167 4,63%
Vrijwaringszone 357.724 4,97%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41) 357.724 4,97%
Wetgevingzone 90.231 1,25%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 43) 90.231 1,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Teylingen vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak en tussenuitspraak + bestuurlijke lus 29 juni 2016 Buitengebied Teylingen vastgesteld 29-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Abeelenpark 6 (bouwnummer 15) te Noordwijkerhout 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Stemmen bij volmacht, gemeente Noordwijk 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Stemmen met een kiezerspas, gemeente Noordwijk 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening winkeltijden Noordwijk 2019 18-02-2019 18-04-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Abeelenpark bouwnummer 18 te Noordwijkerhout 12-02-2019 12-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterweg Noordwijk detail
Beeklaan Noordwijk detail
De Boender Noordwijk detail
De Hooge Krocht Noordwijk detail
Duinschooten Noordwijk detail
Duinweg Noordwijk detail
Gerleeweg Noordwijk detail
Herenweg Noordwijk detail
Het Laantje Noordwijk detail
Hoogeveenseweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten