Noordwijk Middengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPmiddengebied
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPmiddengebied-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-08-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 750.200 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 135.390 18,05%
- Agrarisch (art. 3) 135.390 18,05%
Bedrijf 2.721 0,36%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 2.721 0,36%
Dienstverlening 493 0,07%
- Dienstverlening (art. 5) 493 0,07%
Gemengd 2.700 0,36%
- Gemengd (art. 6) 2.700 0,36%
Groen 69.306 9,24%
- Groen (art. 7) 69.306 9,24%
Horeca 8.371 1,12%
- Horeca (art. 8) 8.371 1,12%
Kantoor 5.434 0,72%
- Kantoor (art. 9) 5.434 0,72%
Maatschappelijk 21.521 2,87%
- Maatschappelijk (art. 10) 21.521 2,87%
Recreatie 34.884 4,65%
- Recreatie (art. 11) 34.884 4,65%
Sport 102.893 13,72%
- Sport (art. 12) 102.893 13,72%
Tuin 44.855 5,98%
- Tuin (art. 13) 40.940 5,46%
- Tuin - 1 (art. 14) 3.914 0,52%
Verkeer 151.004 20,13%
- Verkeer (art. 15) 151.004 20,13%
Water 20.948 2,79%
- Water (art. 16) 20.948 2,79%
Wonen 151.216 20,16%
- Wonen (art. 17) 151.216 20,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.302 0,31%
Leiding - Hoogspanning (art. 18) 2.302 0,31%
Waarde 750.202 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 65.856 8,78%
Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 618.182 82,40%
Waarde - Archeologie 4 (art. 21) 66.164 8,82%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
De Zuid detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Noordwijk aan Zee detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
An van Gilsehof Noordwijk detail
Akkerwinde Noordwijk detail
Achterzeeweg Noordwijk detail
Binnenkant Noordwijk detail
Breloftpark Noordwijk detail
Bremkant Noordwijk detail
Dahliastraat Noordwijk detail
Dompad Noordwijk detail
Dreefkant Noordwijk detail
Duinkant Noordwijk detail

Meer weten over adressen?