Geo- en vastgoeddata op locatie:

Noordwijk Middengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPmiddengebied
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPmiddengebied-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 20-12-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 750.194 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 123.058 16,40%
- Agrarisch (art. 3) 123.058 16,40%
Bedrijf 2.721 0,36%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 2.721 0,36%
Dienstverlening 493 0,07%
- Dienstverlening (art. 5) 493 0,07%
Gemengd 2.700 0,36%
- Gemengd (art. 6) 2.700 0,36%
Groen 83.836 11,18%
- Groen (art. 7) 83.836 11,18%
Horeca 8.371 1,12%
- Horeca (art. 8) 8.371 1,12%
Kantoor 5.434 0,72%
- Kantoor (art. 9) 5.434 0,72%
Maatschappelijk 21.521 2,87%
- Maatschappelijk (art. 10) 21.521 2,87%
Recreatie 32.684 4,36%
- Recreatie (art. 11) 32.684 4,36%
Sport 102.893 13,72%
- Sport (art. 12) 102.893 13,72%
Tuin 45.505 6,07%
- Tuin (art. 13) 44.981 6,00%
- Tuin - 1 (art. 14) 524 0,07%
Verkeer 151.094 20,14%
- Verkeer (art. 15) 151.094 20,14%
Water 19.411 2,59%
- Water (art. 16) 19.411 2,59%
Wonen 150.471 20,06%
- Wonen (art. 17) 150.471 20,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 750.198 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 65.850 8,78%
Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 618.187 82,40%
Waarde - Archeologie 4 (art. 20) 66.161 8,82%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 4.879 0,65%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 26.1) 4.879 0,65%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuid vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk aan Zee onherroepelijk 03-09-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Noordwijk Binnen vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
overig Verlengingsbesluit - Duineveld G 3477 39 tm 41a te Noordwijk 11-06-2019 11-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Achterweg te Noordwijk 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
An van Gilsehof Noordwijk detail
Akkerwinde Noordwijk detail
Achterzeeweg Noordwijk detail
Binnenkant Noordwijk detail
Breloftpark Noordwijk detail
Bremkant Noordwijk detail
Dahliastraat Noordwijk detail
Dompad Noordwijk detail
Dreefkant Noordwijk detail
Duinkant Noordwijk detail

Meer weten over adressen?