Noordwijk Binnen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 27-02-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.577.530 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 20.747 1,32%
- Bedrijf (art. 3) 20.315 1,29%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 4) 432 0,03%
Bos 43.334 2,75%
- Bos (art. 5) 43.334 2,75%
Centrum 23.407 1,48%
- Centrum (art. 6) 23.407 1,48%
Detailhandel 1.484 0,09%
- Detailhandel (art. 7) 1.484 0,09%
Gemengd 19.188 1,22%
- Gemengd (art. 8) 19.188 1,22%
Groen 119.880 7,60%
- Groen (art. 9) 119.880 7,60%
Horeca 3.852 0,24%
- Horeca (art. 10) 3.852 0,24%
Kantoor 26.559 1,68%
- Kantoor (art. 11) 26.559 1,68%
Maatschappelijk 86.403 5,48%
- Maatschappelijk (art. 12) 86.403 5,48%
Sport 6.329 0,40%
- Sport (art. 13) 6.329 0,40%
Tuin 144.659 9,17%
- Tuin (art. 14) 135.030 8,56%
- Tuin - 1 (art. 15) 9.629 0,61%
Verkeer 467.718 29,65%
- Verkeer (art. 16) 467.718 29,65%
Water 23.324 1,48%
- Water (art. 17) 23.324 1,48%
Wonen 591.039 37,47%
- Wonen (art. 18) 591.039 37,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 6.241 0,40%
Leiding - Gas (art. 19) 6.241 0,40%
Waarde 1.694.255 107,40%
Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 381.054 24,16%
Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 125.860 7,98%
Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 281.783 17,86%
Waarde - Archeologie 4 (art. 23) 788.834 50,00%
Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 24) 116.724 7,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 44.334 2,81%
other: landgoed (art. 28.1) 44.334 2,81%
Veiligheidszone 7.147 0,45%
veiligheidszone - lpg (art. 28.2) 5.510 0,35%
veiligheidszone - risicovolle inrichting (art. 28.3) 1.636 0,10%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Binnen, Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a detail kaart
Noordwijk Binnen, Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a detail kaart
Woningbouwplan Losplaatsweg, Noordwijk detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Heilige Geestweg 1 te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Amsterdamse Waterleidingduinen Zandvoort, Noordwijk en Bloemendaal, plaatsen exclosures, ingekomen 18 juli 2019, ODIJ-Z-19-066048 detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Heilige Geestweg 26 te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
't Joostje Noordwijk detail
Adriaan Mouriszweg Noordwijk detail
Abraham Rademakerstraat Noordwijk detail
Achterzeeweg Noordwijk detail
Alk Noordwijk detail
Anemoonstraat Noordwijk detail
Beeklaan Noordwijk detail
Bijdorpstraat Noordwijk detail
Binnenhof Noordwijk detail
Bloemendaalstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?