Geo- en vastgoeddata op locatie:

Noordwijk Binnen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.577.530 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 23.766 1,51%
- Bedrijf (art. 3) 23.334 1,48%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 4) 432 0,03%
Bos 43.334 2,75%
- Bos (art. 5) 43.334 2,75%
Centrum 23.407 1,48%
- Centrum (art. 6) 23.407 1,48%
Detailhandel 1.484 0,09%
- Detailhandel (art. 7) 1.484 0,09%
Gemengd 19.188 1,22%
- Gemengd (art. 8) 19.188 1,22%
Groen 113.713 7,21%
- Groen (art. 9) 113.713 7,21%
Horeca 3.852 0,24%
- Horeca (art. 10) 3.852 0,24%
Kantoor 26.559 1,68%
- Kantoor (art. 11) 26.559 1,68%
Maatschappelijk 93.035 5,90%
- Maatschappelijk (art. 12) 93.035 5,90%
Sport 6.329 0,40%
- Sport (art. 13) 6.329 0,40%
Tuin 144.539 9,16%
- Tuin (art. 14) 135.012 8,56%
- Tuin - 1 (art. 15) 9.527 0,60%
Verkeer 467.333 29,62%
- Verkeer (art. 16) 467.333 29,62%
Water 23.324 1,48%
- Water (art. 17) 23.324 1,48%
Wonen 587.667 37,25%
- Wonen (art. 18) 587.667 37,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 11.997 0,76%
Leiding - Gas (art. 19) 6.241 0,40%
Leiding - Hoogspanning (art. 20) 5.757 0,36%
Waarde 1.694.255 107,40%
Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 381.054 24,16%
Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 125.860 7,98%
Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 281.783 17,86%
Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 788.834 50,00%
Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 25) 116.724 7,40%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 44.334 2,81%
other: landgoed (art. 29) 44.334 2,81%
Veiligheidszone 7.147 0,45%
veiligheidszone - lpg (art. 29) 5.510 0,35%
veiligheidszone - risicovolle inrichting (art. 29) 1.636 0,10%
Wro-zone 1.039 0,07%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 18) 1.039 0,07%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Noordwijk Binnen, Hof van Holland vastgesteld 20-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Noordwijk Binnen, Hof van Holland ontwerp 01-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a ontwerp 25-07-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Woningbouwplan Losplaatsweg, Noordwijk vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Bouwverordening Noordwijk 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH 2019 08-02-2019 08-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Rectificatie: Legesverordening Noordwijkerhout 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer gemeente Noordwijk 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels jeugdhulp Noordwijk 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
't Joostje Noordwijk detail
Adriaan Mouriszweg Noordwijk detail
Abraham Rademakerstraat Noordwijk detail
Achterzeeweg Noordwijk detail
Alk Noordwijk detail
Anemoonstraat Noordwijk detail
Beeklaan Noordwijk detail
Bijdorpstraat Noordwijk detail
Binnenhof Noordwijk detail
Bloemendaalstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten