Noordwijk Binnen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.577.530 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 23.334 1,48%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 4) 432 0,03%

- Bos (art. 5) 43.334 2,75%

- Centrum (art. 6) 23.407 1,48%

- Detailhandel (art. 7) 1.484 0,09%

- Gemengd (art. 8) 19.188 1,22%

- Groen (art. 9) 113.713 7,21%

- Horeca (art. 10) 3.852 0,24%

- Kantoor (art. 11) 26.559 1,68%

- Maatschappelijk (art. 12) 93.035 5,90%

- Sport (art. 13) 6.329 0,40%

- Tuin (art. 14) 135.012 8,56%
- Tuin - 1 (art. 15) 9.527 0,60%

- Verkeer (art. 16) 467.333 29,62%

- Water (art. 17) 23.324 1,48%

- Wonen (art. 18) 587.667 37,25%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 6.241 0,40%
- Leiding - Hoogspanning (art. 20) 5.757 0,36%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 381.054 24,16%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 125.860 7,98%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 281.783 17,86%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 788.834 50,00%
- Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 25) 116.724 7,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: landgoed (art. 29) 44.334 2,81%

- veiligheidszone - lpg (art. 29) 5.510 0,35%
- veiligheidszone - risicovolle inrichting (art. 29) 1.636 0,10%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 18) 1.039 0,07%