Geo- en vastgoeddata op locatie:

Noordwijk Binnen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 07-08-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.577.530 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 20.461 1,30%
- Bedrijf (art. 3) 20.461 1,30%
Bos 43.334 2,75%
- Bos (art. 4) 43.334 2,75%
Centrum 23.407 1,48%
- Centrum (art. 5) 23.407 1,48%
Detailhandel 1.484 0,09%
- Detailhandel (art. 6) 1.484 0,09%
Gemengd 19.925 1,26%
- Gemengd (art. 7) 19.925 1,26%
Groen 126.965 8,05%
- Groen (art. 8) 126.965 8,05%
Horeca 4.890 0,31%
- Horeca (art. 9) 4.890 0,31%
Kantoor 26.559 1,68%
- Kantoor (art. 10) 26.559 1,68%
Maatschappelijk 85.210 5,40%
- Maatschappelijk (art. 11) 85.210 5,40%
Sport 6.329 0,40%
- Sport (art. 12) 6.329 0,40%
Tuin 144.347 9,15%
- Tuin (art. 13) 135.312 8,58%
- Tuin - 1 (art. 14) 9.035 0,57%
Verkeer 465.775 29,53%
- Verkeer (art. 15) 465.775 29,53%
Water 23.324 1,48%
- Water (art. 16) 23.324 1,48%
Wonen 585.514 37,12%
- Wonen (art. 17) 585.514 37,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.085 0,20%
Leiding (art. 18) 3.085 0,20%
Waarde 1.692.086 107,26%
Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 380.858 24,14%
Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 125.860 7,98%
Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 281.783 17,86%
Waarde - Archeologie 4 (art. 22) 788.834 50,00%
Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 23) 114.752 7,27%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 47.735 3,03%
other: landgoed (art. 27) 47.735 3,03%
Veiligheidszone 2.631 0,17%
veiligheidszone - lpg (art. 27) 669 0,04%
veiligheidszone - risicovolle inrichting (art. 27) 1.962 0,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Noordwijk Binnen, Hof van Holland vastgesteld 20-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Noordwijk Binnen, Hof van Holland ontwerp 01-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a ontwerp 25-07-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Woningbouwplan Losplaatsweg, Noordwijk vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Heilige Geestweg 26 te Noordwijk 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Bronckhorststraat 61 te Noordwijk 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
't Joostje Noordwijk detail
Adriaan Mouriszweg Noordwijk detail
Abraham Rademakerstraat Noordwijk detail
Achterzeeweg Noordwijk detail
Alk Noordwijk detail
Anemoonstraat Noordwijk detail
Beeklaan Noordwijk detail
Bijdorpstraat Noordwijk detail
Binnenhof Noordwijk detail
Bloemendaalstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?