Noordwijk Binnen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0575.BPnoordwijkbinnen-VO01 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.577.530 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 20.461 1,30%

- Bos (art. 4) 43.334 2,75%

- Centrum (art. 5) 23.407 1,48%

- Detailhandel (art. 6) 1.484 0,09%

- Gemengd (art. 7) 19.925 1,26%

- Groen (art. 8) 126.965 8,05%

- Horeca (art. 9) 4.890 0,31%

- Kantoor (art. 10) 26.559 1,68%

- Maatschappelijk (art. 11) 85.210 5,40%

- Sport (art. 12) 6.329 0,40%

- Tuin (art. 13) 135.312 8,58%
- Tuin - 1 (art. 14) 9.035 0,57%

- Verkeer (art. 15) 465.775 29,53%

- Water (art. 16) 23.324 1,48%

- Wonen (art. 17) 585.514 37,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 18) 3.085 0,20%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 380.858 24,14%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 125.860 7,98%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 281.783 17,86%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 22) 788.834 50,00%
- Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 23) 114.752 7,27%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: landgoed (art. 27) 47.735 3,03%

- veiligheidszone - lpg (art. 27) 669 0,04%
- veiligheidszone - risicovolle inrichting (art. 27) 1.962 0,12%