Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Landelijk gebied RvR, Duinweg, Gerleeweg - Het Laantje

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.DuinwegGerleeweg
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.DuinwegGerleeweg-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-06-2013
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 24.613 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 22.950 93,24%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 22.950 93,24%
Tuin 938 3,81%
- Tuin (art. 4) 938 3,81%
Wonen 726 2,95%
- Wonen (art. 5) 726 2,95%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 16.048 65,20%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 13.300 54,03%
Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 144 0,59%
Waarde - Archeologie 4 (art. 8) 2.604 10,58%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied voorontwerp 26-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk gebied RvR, Duinweg, Gerleeweg - Het Laantje vastgesteld 10-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk gebied RvR, Duinweg, Gerleeweg - Het Laantje ontwerp 12-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Landelijk gebied RvR, Duinweg, Gerleeweg - Het Laantje voorontwerp 25-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Bouwverordening Noordwijk 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH 2019 08-02-2019 08-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Noordwijk 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels jeugdhulp Noordwijk 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Rectificatie: Legesverordening Noordwijkerhout 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.