Bestemmingsplan Landelijk gebied RvR, Duinweg, Gerleeweg - Het Laantje

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.DuinwegGerleeweg
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.DuinwegGerleeweg-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-06-2013
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 24.613 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 22.950 93,24%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 22.950 93,24%
Tuin 938 3,81%
- Tuin (art. 4) 938 3,81%
Wonen 726 2,95%
- Wonen (art. 5) 726 2,95%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 16.048 65,20%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 13.300 54,03%
Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 144 0,59%
Waarde - Archeologie 4 (art. 8) 2.604 10,58%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk gebied RvR, Duinweg, Gerleeweg - Het Laantje detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk gebied RvR, Duinweg, Gerleeweg - Het Laantje detail kaart
Bestemmingsplan Landelijk gebied RvR, Duinweg, Gerleeweg - Het Laantje detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Duinweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?