Exploitatieplan Offem-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.EPOffemZuid
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.EPOffemZuid-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 259.550 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Exploitatieplan Offem-Zuid 259.550 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Exploitatieplan Offem Zuid 259.550 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Offem-Zuid, eerste fase detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart
Offem-Zuid - Hogeweg 65 detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart
Offem Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Schiewei 16 te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hogeweg Noordwijk detail
Nieuwe Voorstraat Noordwijk detail
De Mook Noordwijk detail
Schiewei Noordwijk detail
Kostverloren Noordwijk detail
Kweeklust Noordwijk detail
Kerkeland Noordwijk detail

Meer weten over adressen?