Exploitatieplan Offem-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.EPOffemZuid2 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0575.EPOffemZuid2-ON01 Planstatus ontwerp Teksten bijlage bij voorschriften/regels   voorschriften/regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 241.289 100%

Besluitgebied naam m2 %
Exploitatieplan Offem-Zuid 241.289 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%