Gerleeweg 3

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.GERLEEWEG3
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.GERLEEWEG3-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-11-2010
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.697 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Gerleeweg 3 2.697 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 2.697 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Gerleeweg 3 detail kaart
Gerleeweg 3 detail kaart
Gerleeweg 3 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Zandvoortsestraat 7 te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gerleeweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?