Geo- en vastgoeddata op locatie:

Planologische correctie t.b.v. het 150 kV kabeltrace Gooweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.OGVGooweg
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.OGVGooweg-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-03-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 288 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Planologische correctie t.b.v. het 150 kV kabeltrace Gooweg 288 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Planologische correctie t.b.v. het 150 kV kabeltracé Gooweg 288 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Planologische correctie t.b.v. het 150 kV kabeltrace Gooweg vastgesteld 31-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Planologische correctie t.b.v. het 150 kV kabeltracé Gooweg vastgesteld 10-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 ontwerp 17-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 voorontwerp 25-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Abeelenpark 12 (kavel 18) te Noordwijkerhout 30-04-2019 30-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Abeelenpark 10 (kavel 32) te Noordwijkerhout 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Werktijdenregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.