Geo- en vastgoeddata op locatie:

Planologische correctie t.b.v. het 150 kV kabeltrace Northgodreef

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.OGVNorthgodreef
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.OGVNorthgodreef-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-03-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 27 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Planologische correctie t.b.v. het 150 kV kabeltrace Northgodreef 27 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Planologische correctie t.b.v. het 150 kV kabeltracé Northgodreef 27 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Planologische correctie t.b.v. het 150 kV kabeltrace Northgodreef vastgesteld 31-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied voorontwerp 26-05-2014 detail naar de kaart
inpassingsplan kabeltracé Luchterduinen vastgesteld 20-11-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Theresialaan 5, kavel 131 Sancta Maria te Noordwijk 21-05-2019 21-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Vincentlaan 2 (kavel 36, Sancta Maria) te Noordwijk 14-05-2019 14-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Hoekstand 15 te Noordwijk 30-04-2019 30-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Adriaan Dorsmanstraat 20 te Noordwijk 30-04-2019 30-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.