Omgevingsvergunning Watergang in Bronsgeest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.OGVWaterBronsgeest
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.OGVWaterBronsgeest-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-07-2011
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 29.879 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Watergang in Bronsgeest 29.879 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 29.879 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Watergang in Bronsgeest detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail

Vergunningen in de gaten houden?