Bosweg 2, Noordwijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.OMGVBosweg2
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.OMGVBosweg2-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-02-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.060 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Bosweg 2, Noordwijk 1.060 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 1.060 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bosweg 2, Noordwijk detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Bosweg 2 te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bosweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?