Omgevingsvisie Noordwijk 2030

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.OmgvisieNoordwijk
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.OmgvisieNoordwijk-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-03-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 07-03-2017
Teksten

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 51.548.522 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Binnen, Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a detail kaart
Buitengebied Teylingen detail kaart
Offem-Zuid, eerste fase detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude 's-Gravendijckseweg Katwijk detail
Erasmuslaan Katwijk detail
's-Gravendijckseweg Noordwijk detail
't Joostje Noordwijk detail
Adriaan Dorsmanstraat Noordwijk detail
Adriaan Mouriszweg Noordwijk detail
Abraham Rademakerstraat Noordwijk detail
Ambachtsgeest Noordwijk detail
An van Gilsehof Noordwijk detail
Abraham van Royenstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?