Projectbesluit Achterweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.PBAchterweg
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.PBAchterweg-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 31-10-2011
Teksten besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.273 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Projectbesluit Achterweg 4.273 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 4.273 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Projectbesluit Achterweg detail kaart
Projectbesluit Achterweg detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Achterweg tussen 12 en 14 te Noordwijk detail
Het bouwen van een woning aan de Achterweg tussen 12 en 14 te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?