Omgevingsvergunning Berckelweg 32-34

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.PBBerckelweg32
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.PBBerckelweg32-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-02-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 27-05-2015
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.198 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Berckelweg 32-34 3.198 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Omgevingsvergunning Berckelweg 32-34 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Beschikking Wet milieubeheer – Van Berckelweg 32 - 34 te NOORDWIJK detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail

Vergunningen in de gaten houden?