Geo- en vastgoeddata op locatie:

Omgevingsvergunning Lageweg 6 Sportpark SJC

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.PBLageweg6SJC
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.PBLageweg6SJC-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-05-2011
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.428 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Lageweg 6 Sportpark SJC 14.428 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Sport 14.428 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landgoed Offem en omgeving onherroepelijk 31-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Offem en omgeving vastgesteld 28-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Offem en omgeving ontwerp 23-10-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Offem en omgeving voorontwerp 23-02-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Lageweg 6 Sportpark SJC vastgesteld 17-05-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlofregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019’ 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.