Omgevingsvergunning Lageweg 6 Sportpark SJC

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.PBLageweg6SJC
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.PBLageweg6SJC-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-05-2011
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.428 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Lageweg 6 Sportpark SJC 14.428 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Sport 14.428 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landgoed Offem en omgeving detail kaart
Landgoed Offem en omgeving detail kaart
Landgoed Offem en omgeving detail kaart
Landgoed Offem en omgeving detail kaart
Omgevingsvergunning Lageweg 6 Sportpark SJC detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?