Duinvillas Rembrandtweg 30-32

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.PBRembrandtweg
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.PBRembrandtweg-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-06-2010
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.268 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Duinvillas Rembrandtweg 30-32 2.268 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 2.268 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
De Zuid detail kaart
De Zuid detail kaart
De Zuid detail kaart
De Zuid detail kaart
De Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Beethovenweg 27 te Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rembrandtweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?