Rederijkersplein

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.Rederijkersplein
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.Rederijkersplein-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-11-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.263 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Rederijkersplein 2.263 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 2.263 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Binnen detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Rederijkersplein 12 te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Sartoriusstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?