Rembrandtweg 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.Rembrandtweg7
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.Rembrandtweg7-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-12-2015
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 777 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Rembrandtweg 7 777 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Rembrandtweg 7 detail kaart
De Zuid detail kaart
De Zuid detail kaart
De Zuid detail kaart
De Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rembrandtweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?