Geo- en vastgoeddata op locatie:

Offem-Zuid, eerste fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.UPOZOffemZuid
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.UPOZOffemZuid-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 05-10-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 66.593 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 5.970 8,96%
- Groen (art. 3) 5.970 8,96%
Verkeer 13.610 20,44%
- Verkeer (art. 4) 13.610 20,44%
Water 4.684 7,03%
- Water (art. 5) 4.684 7,03%
Woongebied 42.329 63,56%
- Woongebied (art. 6) 42.329 63,56%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.449 3,68%
Leiding - Gas (art. 7) 2.449 3,68%
Waarde 45.514 68,35%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 45.514 68,35%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 1.157 1,74%
milieuzone - geurzone (art. 12.1) 1.157 1,74%
Veiligheidszone 2.770 4,16%
veiligheidszone - leiding (art. 12.2) 2.770 4,16%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Offem-Zuid, eerste fase ontwerp 05-10-2016 detail naar de kaart
exploitatieplan Exploitatieplan Offem-Zuid ontwerp 05-10-2016 detail naar de kaart
projectbesluit Exploitatieplan Offem-Zuid vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Offem Zuid vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
projectbesluit Exploitatieplan Offem-Zuid ontwerp 14-03-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Schiewei 16 te Noordwijk 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
watervergunning Publicatie watervergunning 2019-001827 dempen van oppervlaktewater ter hoogte van de Achterweg 17 in Noordwijk 24-04-2019 24-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hogeweg Noordwijk detail
Nieuwe Voorstraat Noordwijk detail
De Mook Noordwijk detail
Schiewei Noordwijk detail
Kostverloren Noordwijk detail
Kweeklust Noordwijk detail
Kerkeland Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox