Offem-Zuid, eerste fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.UPOZOffemZuid
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.UPOZOffemZuid-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 05-10-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 66.593 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 5.970 8,96%
- Groen (art. 3) 5.970 8,96%
Verkeer 13.610 20,44%
- Verkeer (art. 4) 13.610 20,44%
Water 4.684 7,03%
- Water (art. 5) 4.684 7,03%
Woongebied 42.329 63,56%
- Woongebied (art. 6) 42.329 63,56%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.449 3,68%
Leiding - Gas (art. 7) 2.449 3,68%
Waarde 45.514 68,35%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 45.514 68,35%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 1.157 1,74%
milieuzone - geurzone (art. 12.1) 1.157 1,74%
Veiligheidszone 2.770 4,16%
veiligheidszone - leiding (art. 12.2) 2.770 4,16%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Offem-Zuid, eerste fase detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart
Offem Zuid detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hogeweg Noordwijk detail
Nieuwe Voorstraat Noordwijk detail
De Mook Noordwijk detail
Schiewei Noordwijk detail
Kostverloren Noordwijk detail
Kweeklust Noordwijk detail
Kerkeland Noordwijk detail

Meer weten over adressen?