Correctie Zeewaardig fase 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.VBZeewaardigCorr2 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0575.VBZeewaardigCorr2-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 20.843 100%

Besluitgebied naam m2 %
Correctie Zeewaardig fase 2 20.843 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%