Duinpan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.WPDRduinpan
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.WPDRduinpan-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 28-01-2014
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.303 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 16.303 100,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 3) 16.303 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Duinpan detail kaart
Duinpan detail kaart
Duinrand detail kaart
Duinrand detail kaart
Duinrand detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Duindamseweg 6 te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Sectie D 2565 (Hotel Ammonite) te Noordwijkerhout detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Duindamseweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?