Noordwijk Binnen, Hof van Holland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.WPNBhvholland
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.WPNBhvholland-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-08-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 30-08-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 303 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 108 35,59%
- Tuin (art. 3) 108 35,59%
Wonen 195 64,41%
- Wonen - 1 (art. 4) 195 64,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 606 200,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 303 100,00%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 6) 303 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Binnen, Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen, Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen; Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart
Noordwijk Binnen; Hof van Holland detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Offemweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?