Noordwijk Binnen, Hof van Holland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.WPNBhvholland Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0575.WPNBhvholland-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 303 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 104 34,32%

- Wonen - 1 (art. 4) 199 65,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 303 100,00%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 6) 303 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Offemweg