Verwijderen geurzone en Waarde - Archeologie 2 Offem-Zuid en Landelijk gebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.WPOZLGgeurarcheo
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.WPOZLGgeurarcheo-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-09-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.129.556 100%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 1.048.097 92,79%
milieuzone - geurzone uitgesloten (art. 3.1) 1.048.097 92,79%
Overige zone 96.129 8,51%
overige zone - waarde archeologie 2 uitgesloten (art. 3.2) 96.129 8,51%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Offem-Zuid, eerste fase detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4 detail kaart
Achterweg 12/12a detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterweg Noordwijk detail
Herenweg Noordwijk detail
Hogeweg Noordwijk detail
Menakkerweg Noordwijk detail
Nieuwe Voorstraat Noordwijk detail
De Mook Noordwijk detail
Schiewei Noordwijk detail
Kostverloren Noordwijk detail
Kweeklust Noordwijk detail
Kerkeland Noordwijk detail

Meer weten over adressen?