Offem Zuid - Veiligheidszone leiding

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.WPOZveilighzone
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.WPOZveilighzone-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-11-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 20-11-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.910 100%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 12.910 100,00%
veiligheidszone - leiding uitgesloten (art. 3.1) 12.910 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Offem-Zuid, eerste fase detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Schiewei 16 te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - De Mook 16 te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?