Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zeewaardig-Wantveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.WPWantveld
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.WPWantveld-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-02-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 631 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 631 100,00%
- Verkeer (art. 4) 631 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 631 100,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 631 100,00%
Waterstaat 544 86,10%
Waterstaat - Waterkering (art. 6) 544 86,10%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Zeewaardig-Wantveld ontwerp 18-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Zeewaardig vastgesteld 10-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig ontwerp 22-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verlengingsbesluit - Beatrixstraat 28 te Noordwijk 18-06-2019 18-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Golfbaan 36A te Noordwijk 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?