Geo- en vastgoeddata op locatie:

Omgevingsvergunning Bonnikeplein 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.ovgBONNIKEPLEIN
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.ovgBONNIKEPLEIN-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-05-2015
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 554 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Bonnikeplein 4 554 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Bonnikeplein 4 vastgesteld 18-05-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Noordwijk Binnen vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen ontwerp 27-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen voorontwerp 07-08-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Boekerslootlaan 22 te Noordwijk 07-05-2019 07-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Noordwijk - Bekendmaking omgevingsvergunning Boekerslootlaan 22 te Noordwijk 07-05-2019 07-07-2019 detail
overig Gemeente Noordwijk - Aanvraag Wet milieubeheer – Multi Energy B.V. (Beeklaan) te Noordwijk 30-04-2019 30-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bonnikeplein Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox