Geo- en vastgoeddata op locatie:

Oude Zeeweg 10

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.pboudezeeweg10
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.pboudezeeweg10-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-02-2011
Teksten vaststellingsbesluit   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.550 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Oude Zeeweg 10 2.550 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 2.550 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Noordwijk Middengebied ontwerp 08-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Middengebied voorontwerp 20-12-2012 detail naar de kaart
projectbesluit Oude Zeeweg 10 vastgesteld 07-02-2011 detail naar de kaart
projectbesluit Oude Zeeweg 10 ontwerp 20-12-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Achterzeeweg 15 te Noordwijk 23-04-2019 23-06-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Achterzeeweg 94 te Noordwijk 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude Zeeweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox