Oude Zeeweg 10

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.pboudezeeweg10
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.pboudezeeweg10-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-02-2011
Teksten vaststellingsbesluit   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.550 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Oude Zeeweg 10 2.550 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 2.550 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Middengebied detail kaart
Noordwijk Middengebied detail kaart
Oude Zeeweg 10 detail kaart
Oude Zeeweg 10 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oude Zeeweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?