Recreatiepark Noordwijkse Duinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.pbrecreatieparknd
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.pbrecreatieparknd-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-08-2011
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 53.181 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Recreatiepark Noordwijkse Duinen 53.181 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 53.181 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Zee, Strand en Duin detail kaart
Duinrand detail kaart
Duinrand detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kapelleboslaan Noordwijk detail

Meer weten over adressen?