Tijdelijke ontheffing

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.toawziwerkterr
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.toawziwerkterr-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-11-2010
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.561 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Tijdelijke ontheffing 10.561 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 10.561 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Tijdelijke ontheffing detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail
Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?