Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Gravendam 2013 heeft op 27-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Noordwijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Noordwijk
Dossier
NL.IMRO.0576.BP201300025
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0576.BP201300025-0005
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 342.822 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 242.029 70,60%

- Groen (art. 4) 9.704 2,83%

- Tuin (art. 5) 4.259 1,24%

- Verkeer (art. 6) 59.620 17,39%

- Water (art. 7) 16.605 4,84%

- Wonen (art. 8) 8.980 2,62%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 9) 1.624 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 10) 4.458 1,30%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 11) 60.616 17,68%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 12) 245.661 71,66%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 13) 421 0,12%

- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 655 0,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 3.5.2) 78.776 22,98%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 3.6) 38.103 11,11%