Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landgoed Sancta Maria

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0576.BP201300026
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0576.BP201300026-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-10-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 218.424 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 14.489 6,63%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden (art. 3) 14.489 6,63%
Bos 92.849 42,51%
- Bos (art. 4) 25.950 11,88%
- Bos - Wonen (art. 5) 66.898 30,63%
Groen 91 0,04%
- Groen (art. 6) 91 0,04%
Natuur 20.939 9,59%
- Natuur (art. 7) 20.939 9,59%
Verkeer 5.029 2,30%
- Verkeer (art. 8) 5.029 2,30%
Water 15.618 7,15%
- Water (art. 9) 15.618 7,15%
Wonen 375 0,17%
- Wonen (art. 10) 375 0,17%
Woongebied 69.035 31,61%
- Woongebied - 1 (art. 11) 7.049 3,23%
- Woongebied - 2 (art. 12) 61.986 28,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 68.861 31,53%
Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 68.861 31,53%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 ontwerp 17-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria vastgesteld 01-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria vastgesteld 10-09-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verlengingsbesluit - Abeelenpark 18 (kavel 21) te Noordwijkerhout 25-06-2019 25-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Theresialaan 7, kavel 132 te Noordwijkerhout 18-06-2019 18-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - terrein Sancta Maria te Noordwijk 18-06-2019 18-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Vincentlaan 3 te Noordwijk 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pauluslaan Noordwijk detail
Bernadettelaan Noordwijk detail
Liduinalaan Noordwijkerhout detail
Theresialaan Noordwijkerhout detail
Annalaan Noordwijkerhout detail

Meer weten over adressen?