Landgoed Sancta Maria

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0576.BP201300026 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0576.BP201300026-0003 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 218.424 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden (art. 3) 14.489 6,63%

- Bos (art. 4) 25.950 11,88%
- Bos - Wonen (art. 5) 66.898 30,63%

- Groen (art. 6) 91 0,04%

- Natuur (art. 7) 20.939 9,59%

- Verkeer (art. 8) 5.029 2,30%

- Water (art. 9) 15.618 7,15%

- Wonen (art. 10) 375 0,17%

- Woongebied - 1 (art. 11) 7.049 3,23%
- Woongebied - 2 (art. 12) 61.986 28,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 68.861 31,53%