Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 heeft op 25-06-2015 de status voorontwerp gekregen door Noordwijkerhout.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Noordwijkerhout
Dossier
NL.IMRO.0576.BP201400028
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0576.BP201400028-0001
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 18.726.387 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 9.538.275 50,93%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 2.673.003 14,27%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 5) 58.775 0,31%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 2 (art. 6) 37.961 0,20%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 7) 695.334 3,71%

- Bedrijf (art. 8) 166.090 0,89%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 9) 89.597 0,48%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 10) 347.757 1,86%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 65.410 0,35%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 12) 12.508 0,07%

- Groen (art. 13) 123.429 0,66%

- Horeca (art. 14) 14.418 0,08%

- Maatschappelijk (art. 15) 30.943 0,17%

- Natuur (art. 16) 2.297.154 12,27%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 152.717 0,82%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 116.098 0,62%

- Sport (art. 19) 26.288 0,14%

- Tuin (art. 20) 196.945 1,05%

- Verkeer (art. 21) 1.042.608 5,57%

- Water (art. 22) 759.752 4,06%
- Water - Woonschepenligplaats (art. 23) 1.639 0,01%

- Wonen (art. 24) 266.503 1,42%
- Wonen - Landgoed (art. 25) 13.184 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 29.431 0,16%
- Leiding - Hoogspanning (art. 27) 16.562 0,09%
- Leiding - Water (art. 28) 37.528 0,20%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 6.994.286 37,35%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 2.253.175 12,03%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 2.264.613 12,09%
- Waarde - Ecologie (art. 32) 2.742.758 14,65%

- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 522.369 2,79%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 37.2) 36.055 0,19%
- milieuzone - waterwingebied (art. 37.3) 1.443.780 7,71%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.1) 503.373 2,69%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.6) 29.864 0,16%