Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Buitengebied 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijkerhout
DossierNL.IMRO.0576.BP201400028
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0576.BP201400028-0002
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-11-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 24-11-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.734.744 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 13.011.752 69,45%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 10.543.329 56,28%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 1.657.542 8,85%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 5) 115.547 0,62%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 6) 695.334 3,71%
Bedrijf 606.870 3,24%
- Bedrijf (art. 7) 171.961 0,92%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 8) 88.937 0,47%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 9) 281 0,00%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 10) 345.691 1,85%
Cultuur en ontspanning 65.410 0,35%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 65.410 0,35%
Detailhandel 12.508 0,07%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 12) 12.508 0,07%
Groen 114.784 0,61%
- Groen (art. 13) 114.784 0,61%
Horeca 14.418 0,08%
- Horeca (art. 14) 14.418 0,08%
Maatschappelijk 24.791 0,13%
- Maatschappelijk (art. 15) 24.790 0,13%
Natuur 2.297.154 12,26%
- Natuur (art. 16) 2.297.154 12,26%
Recreatie 268.815 1,43%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 152.717 0,82%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 116.098 0,62%
Sport 26.288 0,14%
- Sport (art. 19) 26.288 0,14%
Tuin 204.883 1,09%
- Tuin (art. 20) 204.883 1,09%
Verkeer 1.042.156 5,56%
- Verkeer (art. 21) 1.042.156 5,56%
Water 761.391 4,06%
- Water (art. 22) 759.752 4,06%
- Water - Woonschepenligplaats (art. 23) 1.639 0,01%
Wonen 283.525 1,51%
- Wonen (art. 24) 270.341 1,44%
- Wonen - Landgoed (art. 25) 13.184 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 78.898 0,42%
Leiding - Gas (art. 26) 24.810 0,13%
Leiding - Hoogspanning (art. 27) 16.562 0,09%
Leiding - Water (art. 28) 37.526 0,20%
Waarde 19.333.294 103,19%
Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 7.012.293 37,43%
Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 7.313.630 39,04%
Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 2.264.613 12,09%
Waarde - Ecologie (art. 32) 2.742.758 14,64%
Waterstaat 522.369 2,79%
Waterstaat - Waterkering (art. 33) 522.369 2,79%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 6.482.735 34,60%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 37.1) 36.055 0,19%
milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 37.2) 5.002.900 26,70%
milieuzone - waterwingebied (art. 37.3) 1.443.780 7,71%
Overige zone 3.489.120 18,62%
overige zone - Hogeveensepolder (art. 37.4) 3.489.120 18,62%
Veiligheidszone 1.712 0,01%
veiligheidszone - gasontvangststation (art. 37.5) 1.712 0,01%
Vrijwaringszone 503.373 2,69%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.6) 503.373 2,69%
Wetgevingzone 29.864 0,16%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.6.1) 29.864 0,16%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Pilarenlaan en omgeving vastgesteld 26-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Teylingen vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Oud Leeuwenhorst ontwerp 20-09-2016 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Herenweg 334 vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijkerhout, Herenweg 362, Warmerdam Spoelbedrijf vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode gemeente Noordwijk 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Noordwijk 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ambachtsweg Noordwijkerhout detail
Boekhorsterweg Noordwijkerhout detail
Bronsgeesterweg Noordwijkerhout detail
De Vlashoven Noordwijkerhout detail
Delfweg Noordwijkerhout detail
Duinschooten Noordwijkerhout detail
Duinweg Noordwijkerhout detail
Gooweg Noordwijkerhout detail
's-Gravendamseweg Noordwijkerhout detail
Herenweg Noordwijkerhout detail

Meer weten over adressen?