7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 heeft op 17-11-2015 de status ontwerp gekregen door Noordwijkerhout.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Noordwijkerhout
Dossier
NL.IMRO.0576.BP201400028
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0576.BP201400028-0002
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 18.734.744 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 10.543.329 56,28%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 1.657.542 8,85%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 5) 115.547 0,62%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 6) 695.334 3,71%

- Bedrijf (art. 7) 171.961 0,92%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 8) 88.937 0,47%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 9) 281 0,00%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 10) 345.691 1,85%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 65.410 0,35%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 12) 12.508 0,07%

- Groen (art. 13) 114.784 0,61%

- Horeca (art. 14) 14.418 0,08%

- Maatschappelijk (art. 15) 24.790 0,13%

- Natuur (art. 16) 2.297.154 12,26%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 152.717 0,82%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 116.098 0,62%

- Sport (art. 19) 26.288 0,14%

- Tuin (art. 20) 204.883 1,09%

- Verkeer (art. 21) 1.042.156 5,56%

- Water (art. 22) 759.752 4,06%
- Water - Woonschepenligplaats (art. 23) 1.639 0,01%

- Wonen (art. 24) 270.341 1,44%
- Wonen - Landgoed (art. 25) 13.184 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 24.810 0,13%
- Leiding - Hoogspanning (art. 27) 16.562 0,09%
- Leiding - Water (art. 28) 37.526 0,20%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 7.012.293 37,43%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 7.313.630 39,04%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 2.264.613 12,09%
- Waarde - Ecologie (art. 32) 2.742.758 14,64%

- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 522.369 2,79%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 37.1) 36.055 0,19%
- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 37.2) 5.002.900 26,70%
- milieuzone - waterwingebied (art. 37.3) 1.443.780 7,71%

- overige zone - Hogeveensepolder (art. 37.4) 3.489.120 18,62%

- veiligheidszone - gasontvangststation (art. 37.5) 1.712 0,01%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.6) 503.373 2,69%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.6.1) 29.864 0,16%