Bestemmingsplan Buitengebied 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijkerhout Dossier NL.IMRO.0576.BP201400028 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0576.BP201400028-0002 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 18.734.744 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 10.543.329 56,28%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 1.657.542 8,85%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 5) 115.547 0,62%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 6) 695.334 3,71%

- Bedrijf (art. 7) 171.961 0,92%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 8) 88.937 0,47%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 9) 281 0,00%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 10) 345.691 1,85%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 65.410 0,35%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 12) 12.508 0,07%

- Groen (art. 13) 114.784 0,61%

- Horeca (art. 14) 14.418 0,08%

- Maatschappelijk (art. 15) 24.790 0,13%

- Natuur (art. 16) 2.297.154 12,26%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 152.717 0,82%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 116.098 0,62%

- Sport (art. 19) 26.288 0,14%

- Tuin (art. 20) 204.883 1,09%

- Verkeer (art. 21) 1.042.156 5,56%

- Water (art. 22) 759.752 4,06%
- Water - Woonschepenligplaats (art. 23) 1.639 0,01%

- Wonen (art. 24) 270.341 1,44%
- Wonen - Landgoed (art. 25) 13.184 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 24.810 0,13%
- Leiding - Hoogspanning (art. 27) 16.562 0,09%
- Leiding - Water (art. 28) 37.526 0,20%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 7.012.293 37,43%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 7.313.630 39,04%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 2.264.613 12,09%
- Waarde - Ecologie (art. 32) 2.742.758 14,64%

- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 522.369 2,79%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 37.1) 36.055 0,19%
- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 37.2) 5.002.900 26,70%
- milieuzone - waterwingebied (art. 37.3) 1.443.780 7,71%

- overige zone - Hogeveensepolder (art. 37.4) 3.489.120 18,62%

- veiligheidszone - gasontvangststation (art. 37.5) 1.712 0,01%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.6) 503.373 2,69%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.6.1) 29.864 0,16%