Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 heeft op 30-06-2016 de status vastgesteld gekregen door Noordwijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Noordwijk
Dossier
NL.IMRO.0576.BP201400028
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0576.BP201400028-0003
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 18.734.744 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 10.528.713 56,20%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 4) 1.665.673 8,89%
- Agrarisch - Glastuinbouw - Bollenzone 1 (art. 5) 101.535 0,54%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 6) 709.708 3,79%

- Bedrijf (art. 7) 173.250 0,92%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 8) 98.138 0,52%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 9) 281 0,00%
- Bedrijf - Handels- en exportbedrijf (art. 10) 334.713 1,79%

- Cultuur en ontspanning (art. 11) 65.410 0,35%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 12) 12.508 0,07%

- Groen (art. 13) 114.414 0,61%

- Horeca (art. 14) 14.099 0,08%

- Maatschappelijk (art. 15) 24.790 0,13%

- Natuur (art. 16) 2.294.991 12,25%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 152.717 0,82%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 116.098 0,62%

- Sport (art. 19) 26.288 0,14%

- Tuin (art. 20) 207.248 1,11%

- Verkeer (art. 21) 1.042.526 5,56%

- Water (art. 22) 760.480 4,06%
- Water - Woonschepenligplaats (art. 23) 1.639 0,01%

- Wonen (art. 24) 276.341 1,48%
- Wonen - Landgoed (art. 25) 13.184 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 26.851 0,14%
- Leiding - Hoogspanning (art. 27) 16.562 0,09%
- Leiding - Water (art. 28) 18.752 0,10%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 7.012.293 37,43%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 7.313.630 39,04%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 2.264.613 12,09%
- Waarde - Ecologie (art. 32) 2.742.758 14,64%

- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 522.369 2,79%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 37.1) 36.055 0,19%
- milieuzone - hydrologische beschermingszone (art. 37.2) 3.086.180 16,47%
- milieuzone - waterwingebied (art. 37.3) 1.443.780 7,71%

- overige zone - Hogeveensepolder (art. 37.4) 3.489.120 18,62%

- veiligheidszone - gasontvangststation (art. 37.5) 1.712 0,01%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.6) 503.373 2,69%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.6.1) 29.864 0,16%