Oud Leeuwenhorst

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijkerhout Dossier NL.IMRO.0576.BP201400029 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0576.BP201400029-0002 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 82.299 100%

Enkelbestemming m2 %
- Natuur (art. 3) 63.735 77,44%

- Water (art. 4) 9.521 11,57%

- Wonen (art. 5) 2.600 3,16%
- Wonen - Landhuis (art. 6) 6.444 7,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 33.974 41,28%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 8) 39.263 47,71%
- Waarde - Landgoed (art. 9) 79.699 96,84%

- Waterstaat - Waterkering (art. 10) 32.485 39,47%