Haarlemmerstraatweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oegstgeest
DossierNL.IMRO.0579.BPHaarlmstrw
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0579.BPHaarlmstrw-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 28-01-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 19-02-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 280.612 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 61.588 21,95%
- Bedrijf (art. 3) 61.588 21,95%
Bedrijventerrein 97.818 34,86%
- Bedrijventerrein (art. 4) 97.818 34,86%
Detailhandel 5.840 2,08%
- Detailhandel (art. 5) 5.840 2,08%
Groen 19.297 6,88%
- Groen (art. 6) 19.297 6,88%
Overig 4.519 1,61%
- Water en Groen (art. 10) 4.519 1,61%
Tuin 1.842 0,66%
- Tuin (art. 7) 1.842 0,66%
Verkeer 70.735 25,21%
- Verkeer (art. 8) 70.735 25,21%
Water 15.855 5,65%
- Water (art. 9) 15.855 5,65%
Wonen 3.119 1,11%
- Wonen (art. 11) 3.119 1,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19.836 7,07%
Leiding - Brandstof (art. 12) 1.347 0,48%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 13) 14.554 5,19%
Leiding - Riool (art. 14) 3.934 1,40%
Waarde 180.237 64,23%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 175.288 62,47%
Waarde - Archeologie 3 (art. 16) 4.949 1,76%
Waterstaat 13.125 4,68%
Waterstaat - Waterkering (art. 17) 13.125 4,68%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 4.905 1,75%
overige zone - overgangszone (art. 4.2) 4.905 1,75%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Teylingen detail kaart
Exploitatieplan Haarlemmerstraatweg detail kaart
Haarlemmerstraatweg detail kaart
Oudenhof en Klinkenbergerplas detail kaart
Gerechtelijke uitspraak en tussenuitspraak + bestuurlijke lus 29 juni 2016 Buitengebied Teylingen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimten, gemeente Oegstgeest detail
Financiële verordening gemeente Teylingen 2019 detail
Rectificatie: Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan, 1e partiele herziening BP Oudenhof en Klinkenbergerplas, Oegstgeest detail
Verlofregeling detail
Intrekken mandaatregeling (oud), gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rijksweg A44 Oegstgeest detail
Haarlemmerstraatweg Oegstgeest detail
De Boeg Oegstgeest detail

Meer weten over adressen?