Overveerpolder 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oegstgeest Dossier NL.IMRO.0579.BPOverveerpolder Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0579.BPOverveerpolder-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 54.755 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 163 0,30%

- Gemengd (art. 4) 5.561 10,16%

- Groen (art. 5) 9.076 16,58%

- Maatschappelijk (art. 6) 5.160 9,42%

- Sport (art. 7) 30.481 55,67%

- Verkeer (art. 8) 4.314 7,88%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 9) 26.784 48,92%

- Waarde - Archeologie (art. 10) 37.940 69,29%

- Waterstaat - Waterkering (art. 11) 2.642 4,82%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 15.1) 5.160 9,42%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Abtspoelweg