Poelgeest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oegstgeest Dossier NL.IMRO.0579.BPPoelgeest Dossierstatus deels in werking Identificatie NL.IMRO.0579.BPPoelgeest-VA02 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 726.480 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 11.523 1,59%

- Bos (art. 4) 73.377 10,10%

- Gemengd - 1 (art. 5) 5.561 0,77%
- Gemengd - 2 (art. 6) 4.104 0,56%

- Groen (art. 7) 140.286 19,31%

- Horeca (art. 8) 8.140 1,12%

- Kantoor (art. 9) 2.665 0,37%

- Maatschappelijk (art. 10) 26.430 3,64%

- Recreatie (art. 11) 19.797 2,73%

- Sport (art. 12) 30.481 4,20%

- Tuin (art. 13) 51.492 7,09%

- Verkeer (art. 14) 113.381 15,61%

- Water (art. 15) 78.586 10,82%

- Wonen (art. 16) 160.658 22,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 48.874 6,73%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 9.913 1,36%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 346.756 47,73%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 321.508 44,26%

- Waterstaat - Waterkering (art. 20) 108.664 14,96%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 25.1) 198.578 27,33%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 25.2) 5.160 0,71%