Poelgeest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oegstgeest
DossierNL.IMRO.0579.BPPoelgeest
Dossierstatusdeels in werking
IdentificatieNL.IMRO.0579.BPPoelgeest-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-09-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 28-11-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 726.480 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 11.523 1,59%
- Bedrijf (art. 3) 11.523 1,59%
Bos 73.377 10,10%
- Bos (art. 4) 73.377 10,10%
Gemengd 9.665 1,33%
- Gemengd - 1 (art. 5) 5.561 0,77%
- Gemengd - 2 (art. 6) 4.104 0,56%
Groen 140.286 19,31%
- Groen (art. 7) 140.286 19,31%
Horeca 8.140 1,12%
- Horeca (art. 8) 8.140 1,12%
Kantoor 2.665 0,37%
- Kantoor (art. 9) 2.665 0,37%
Maatschappelijk 26.430 3,64%
- Maatschappelijk (art. 10) 26.430 3,64%
Recreatie 19.797 2,73%
- Recreatie (art. 11) 19.797 2,73%
Sport 30.481 4,20%
- Sport (art. 12) 30.481 4,20%
Tuin 51.492 7,09%
- Tuin (art. 13) 51.492 7,09%
Verkeer 113.381 15,61%
- Verkeer (art. 14) 113.381 15,61%
Water 78.586 10,82%
- Water (art. 15) 78.586 10,82%
Wonen 160.658 22,11%
- Wonen (art. 16) 160.658 22,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 48.874 6,73%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 48.874 6,73%
Waarde 678.177 93,35%
Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 9.913 1,36%
Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 346.756 47,73%
Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 321.508 44,26%
Waterstaat 108.664 14,96%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 108.664 14,96%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 198.578 27,33%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 25.1) 198.578 27,33%
Wetgevingzone 5.160 0,71%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 25.2) 5.160 0,71%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Teylingen detail kaart
Evenementen Leidse Hout detail kaart
Oudenhof en Klinkenbergerplas detail kaart
Gerechtelijke uitspraak en tussenuitspraak + bestuurlijke lus 29 juni 2016 Buitengebied Teylingen detail kaart
Hugo de Vrieslaan 4 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Uiterlijke Kenmerken Vaartuigen 2019 detail
Vaststellingsbesluit Naamgeving Openbare Ruimten, gemeente Oegstgeest detail
Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019 detail
Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019 detail
Financiële verordening gemeente Teylingen 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abtspoelweg Oegstgeest detail
Eli Heimanshof Oegstgeest detail
Guus Reitsmahof Oegstgeest detail
Hofdijck Oegstgeest detail
Jac. P. Thijsselaan Oegstgeest detail
Kwaakhaven Oegstgeest detail
Laan van Oud-Poelgeest Oegstgeest detail
Poelgeesterweg Oegstgeest detail
Kwaaklaan Oegstgeest detail
Oegstgeesterweg Oegstgeest detail

Meer weten over adressen?