Bestemmingsplan Buitengebied Korendijk

Bestemmingsplan Buitengebied Korendijk heeft op 25-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Hoeksche Waard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Hoeksche Waard
Dossier
NL.IMRO.0588.BPBGA13
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0588.BPBGA13-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 97.451.521 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 52.087.008 53,45%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 1.235.756 1,27%

- Bedrijf (art. 5) 186.732 0,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 1.759 0,00%

- Bos (art. 7) 484.053 0,50%

- Gemengd - 1 (art. 8) 4.029 0,00%
- Gemengd - 2 (art. 9) 27.206 0,03%

- Horeca (art. 10) 2.008 0,00%

- Maatschappelijk (art. 11) 50.116 0,05%

- Natuur (art. 12) 17.701.978 18,16%
- Natuur - Landschap en Landgoederen (art. 13) 705.628 0,72%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 95.660 0,10%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 16) 122 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 6.314 0,01%

- Sport (art. 17) 78.726 0,08%

- Verkeer (art. 18) 1.604.820 1,65%

- Water (art. 19) 22.522.717 23,11%

- Wonen (art. 20) 656.893 0,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 21) 31.255 0,03%
- Leiding - Gas (art. 22) 30.011 0,03%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 213.813 0,22%
- Leiding - Olie (art. 24) 31.069 0,03%
- Leiding - Riool (art. 25) 94.340 0,10%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 26) 36.261 0,04%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 547.698 0,56%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 56.601.722 58,08%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 3.147.937 3,23%
- Waterstaat - Waterstaatsdoeleinden (art. 30) 34.114.331 35,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 35.4) 156.653 0,16%

- other: ecologische hoofdstructuur (art. 3) 20.421.083 20,96%
- other: openheid (art. 35.1) 38.760.076 39,77%
- other: zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 3 5 10 15 17) 292.908 0,30%

- veiligheidszone - bevi (art. 35.3) 54.250 0,06%
- veiligheidszone - leiding (art. 35.5) 250.471 0,26%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 35.2) 1.143.568 1,17%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.6) 211.746 0,22%