Bestemmingsplan Buitengebied Korendijk

Bestemmingsplan Buitengebied Korendijk heeft op 25-06-2013 de status vastgesteld gekregen door Hoeksche Waard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0588.BPBGA13
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0588.BPBGA13-VG01
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 97.451.521 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 52.087.008 53,45%
- Agrarisch (art. 3) 52.087.008 53,45%
Agrarisch met waarden 1.235.756 1,27%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 4) 1.235.756 1,27%
Bedrijf 188.491 0,19%
- Bedrijf (art. 5) 186.732 0,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 1.759 0,00%
Bos 484.053 0,50%
- Bos (art. 7) 484.053 0,50%
Gemengd 31.235 0,03%
- Gemengd - 1 (art. 8) 4.029 0,00%
- Gemengd - 2 (art. 9) 27.206 0,03%
Horeca 2.008 0,00%
- Horeca (art. 10) 2.008 0,00%
Maatschappelijk 50.116 0,05%
- Maatschappelijk (art. 11) 50.116 0,05%
Natuur 18.407.606 18,89%
- Natuur (art. 12) 17.701.978 18,16%
- Natuur - Landschap en Landgoederen (art. 13) 705.628 0,72%
Recreatie 102.097 0,10%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 14) 95.660 0,10%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 16) 122 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 6.314 0,01%
Sport 78.726 0,08%
- Sport (art. 17) 78.726 0,08%
Verkeer 1.604.820 1,65%
- Verkeer (art. 18) 1.604.820 1,65%
Water 22.522.717 23,11%
- Water (art. 19) 22.522.717 23,11%
Wonen 656.893 0,67%
- Wonen (art. 20) 656.893 0,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 400.488 0,41%
- Leiding - Brandstof (art. 21) 31.255 0,03 %
- Leiding - Gas (art. 22) 30.011 0,03 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 213.813 0,22 %
- Leiding - Olie (art. 24) 31.069 0,03 %
- Leiding - Riool (art. 25) 94.340 0,10 %
Waarde 57.185.682 58,68%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 26) 36.261 0,04 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 547.698 0,56 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 56.601.722 58,08 %
Waterstaat 37.262.268 38,24%
- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 3.147.937 3,23 %
- Waterstaat - Waterstaatsdoeleinden (art. 30) 34.114.331 35,01 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 156.653 0,16%
- milieuzone - geurzone (art. 35.4) 156.653 0,16 %
Overig 59.474.067 61,03%
- other: ecologische hoofdstructuur (art. 3) 20.421.083 20,96 %
- other: openheid (art. 35.1) 38.760.076 39,77 %
- other: zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 3 5 10 15 17) 292.908 0,30 %
Veiligheidszone 304.721 0,31%
- veiligheidszone - bevi (art. 35.3) 54.250 0,06 %
- veiligheidszone - leiding (art. 35.5) 250.471 0,26 %
Vrijwaringszone 1.143.568 1,17%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 35.2) 1.143.568 1,17 %
Wro-zone 211.746 0,22%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.6) 211.746 0,22 %