Bestemmingsplan 1e Herziening Buitengebied 2015

Bestemmingsplan 1e Herziening Buitengebied 2015 heeft op 17-03-2015 de status vastgesteld gekregen door Hoeksche Waard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Hoeksche Waard
Dossier
NL.IMRO.0588.BPBGA13hp0615
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0588.BPBGA13hp0615-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 96.920.357 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 115.839 0,12%

- Gemengd - 1 (art. 8) 1.267 0,00%
- Gemengd - 2 (art. 9) 4.479 0,00%

- Sport (art. 17) 83.118 0,09%

- Verkeer (art. 18) 1.492 0,00%

- Water (art. 19) 21 0,00%

- Wonen (art. 20) 33.109 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 25) 3.005 0,00%

- Waarde - AMK terrein (art. 26) 36.261 0,04%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 31.990 0,03%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 56.228 0,06%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 58.517.580 60,38%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 30) 16.116.911 16,63%

- Waterstaat - Waterkering (art. 31) 21.768 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - openheid (art. 37.1) 195.116 0,20%
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 3,5,10,15,17) 259 0,00%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.2) 13.679 0,01%