6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Hekendorperweg 36 heeft op 18-04-2013 de status vastgesteld gekregen door Oudewater.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oudewater
Dossier
NL.IMRO.0589.1579000
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0589.1579000-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 49.542 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 17.511 35,35%

- Bedrijf (art. 4) 15.037 30,35%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 98 0,20%

- Groen (art. 6) 1.088 2,20%

- Tuin (art. 7) 1.437 2,90%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 4.673 9,43%

- Water (art. 9) 4.373 8,83%

- Wonen (art. 10) 5.324 10,75%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 11) 49.531 99,98%

- Waterstaat - Waterkering (art. 12) 905 1,83%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 16) 493 1,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hekendorperweg
Oude Touwfabriek