Bestemmingsplan Landelijk gebied Hekendorp Papekop

Bestemmingsplan Landelijk gebied Hekendorp Papekop heeft op 18-10-2018 de status vastgesteld gekregen door Oudewater.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Oudewater
Dossier
NL.IMRO.0589.LGHenP
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0589.LGHenP-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 15.113.201 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 3) 12.886.441 85,27%

- Bedrijf (art. 4) 90.390 0,60%

- Gemengd (art. 5) 753 0,00%

- Horeca (art. 6) 3.611 0,02%

- Maatschappelijk (art. 7) 3.818 0,03%
- Maatschappelijk - Zorgvoorziening (art. 8) 9.081 0,06%

- Natuur (art. 9) 878.877 5,82%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 10) 12.959 0,09%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 24.418 0,16%

- Tuin (art. 12) 88.708 0,59%

- Verkeer (art. 13) 302.738 2,00%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 173.791 1,15%

- Water (art. 15) 360.806 2,39%

- Wonen (art. 16) 276.810 1,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 28.615 0,19%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 18) 502.706 3,33%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 7.648 0,05%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 1.819.670 12,04%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 135.082 0,89%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 22) 237.582 1,57%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 23) 1.580.043 10,45%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 24) 11.302.672 74,79%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 116.944 0,77%