7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Noordhoek heeft op 14-09-2017 de status vastgesteld gekregen door Papendrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Papendrecht
Dossier
NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3001
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 230.917 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 79.378 34,38%

- Groen (art. 4) 78.643 34,06%

- Verkeer (art. 5) 7.975 3,45%

- Water (art. 6) 64.921 28,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 7) 6.903 2,99%

- Waarde - Archeologie (art. 8) 109.545 47,44%

- Waterstaat - Bergend regime (art. 9) 145.763 63,12%
- Waterstaat - Waterkering (art. 10) 33.079 14,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 1.38) 57.004 24,69%

- overige zone - gezoneerd industrieterrein (art. 14.1) 173.789 75,26%

- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 14.4) 16.188 7,01%

- vrijwaringszone - dijk 1 (art. 14.2) 116.359 50,39%
- vrijwaringszone - dijk 2 (art. 14.3) 35.006 15,16%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 14.5) 16.188 7,01%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Noordhoek